Lördag 9 November Vänersborgs Kyrka                       Lördag 23 November Folkets Hus Vänersborg

Blå toner –                                                            Mr. Bo & The Woodooers

En kväll för Gemenskap & Solidaritet             Ljungwallz Blues Company

Biljetter