Styrelse 2017

Billy Lundgren – Ordförande
 – Vice ordförande
Ingrid Holmqvist – Kassör
Henrik Stålheim – Sekreterare
Patric Karlsson – Ledamot
Gunnar Ohlsson – Ledamot
Eline Nordström – Ledamot
 
Medlemsavgift för 2017 är 200:-
Avgift kan lösas i samband med våra spelningar
eller genom Bankgiro 196-0889
 
Ordförande      
Billy Lundgren
0731-81 81 42
billy.lundgren@partnerlogistik.se                                                          
Kassör
Ingrid Holmqvist
073-222 40 98
afse8@hotmail.com
Fakturaadress
Blue Chain
Ingrid Holmqvist
Afzegården 8
521 98 BRODDETORP