Blue Chain Vänersborg  är en ideell förening som verkar för att tillhandahålla blues och närbesläktad musik till intresserade i Vänersborgsområdet. Vi strävar efter att skapa en balans i utbudet mellan etablerade grupper och mindre etablerade  musiker med lokal förankring. Bluesföreningen arrangerar  konserter cirka en gång per månad och försöker variera banden så att olika stilar skall förekomma.

Medlemskap

Medlemsavgiften är 200:- för 2015. Medlemskort kan lösas på våra konserter eller genom att betala in  på vårt  bankgiro 196-0889. Medlemsavgiften bestäms av föreningens Höstmöte som sker i november månad varje år.