Blå Toner -
En kväll för gemenskap och solidaritet

Blue Chains Välgörenhetsprojekt

Bakgrund – Historia

Allt började 2015 med idé om att förena blues och gospel. Två musikformer som genom historien varit, och fortsatt är en uttrycksform för den utsatta människan. Tanken var att forma arrangemanget till en välgörenhetskonsert där insamlade medel skulle tillfalla något välgörande ändamål. Det föll sig då naturligt att ta kontakt med Svenska Kyrkan – som nappade direkt på ide´n.

Premiären 2015-11-13